You are here

D'Ziler vun der Formatioun

D'Formatioun fir Animateuren funktionéiert no de Prinzipie vun der non-formaler Bildung. D'Ziler vun der Formatioun kann een an 3 Niveauen andeelen: Wëssen, Kënnen (Handlungskompetenz) a Sinn (Haltung).

Wëssen

Vermëttle vu wichtege Basis-Kenntnisser fir d'Aarbecht mat Kanner a Jonken:

 • déi grouss Etappe vun der Entwécklung vum Kand kennen;
 • d'Interessen an d'Motivatioune vun de Kanner kennen a wëssen, wéi ee se erausfënnt;
 • e Spillrépertoire hunn a Basiskenntnisser iwwer d'Theorie an d'Praxis vum Spill hunn;
 • iwwer déi verschidde pädagogesch Usätz nodenken ;
 • Kenntnisser vu Gruppendynamik a vum Fonctionnement vun engem Grupp hunn (z.B. Cliquë-Bildung);
 • Basis-Kenntnisser vun 1. Hëllef hunn (déi éischt Gesten) ;
 • déi intern Regelen an Norme kennen;
 • déi verschidde Kommunikatiounsforme kennen ;
 • wëssen, wéi ee mat Konflikter ëmgeet.

Kënnen (Handlungskompetenz)

Déi zukünfteg Animateure solle déi néideg technesch Kompetenze hunn; si solle fäheg sinn:  

 • Aktivitéite fir dobannen an dobaussen ze preparéieren, z'organiséieren an unzepassen
 • kënschtleresch Aktivitéiten ze preparéieren, z'organiséieren an unzepassen
 • handwierklech Aktivitéiten ze preparéieren, z'organiséiern an unzepassen
 • Animatiounen, grouss a kleng Spiller, Veilléeën, etc. ze preparéieren, z'organiséieren an unzepassen
 • Aktivitéite fir dobannen an dobaussen duerchzeféieren an z'animéieren
 • handwierklech Aktivitéiten duerchzeféieren an z'animéieren
 • kënschtleresch Aktivitéiten duerchzeféieren an z'animéieren
 • kleng a grouss Spiller, Veilleeën, etc. duerchzeféieren an z'animéieren
 • Kanner ze motivéieren an zum Matmaache ze bewegen ; z'animéieren, d.h. eng dynamesch Relatioun tëscht Kanner, Jonken an Erwuessenen ze kreéieren
 • Iddien a Projete vun de Kanner ëmzesetzen
 • mat Konflikter ëmzegoen
 • fir eng aktiv Kommunikatioun an Austausch ze suergen
 • zesumme mat aneren Animateuren e Projet z'entwéckelen, duerchzeféieren an auszewäerten
 • Sécherheetselementer(kierperlech a séilesch) an de Kanner a Jugendschutz ze berécksichtegen 

Sinn (Haltung)

D'Animateure musse geléiert ginn, wéi si richteg a verschiddene Situatioune reagéieren:

 • sech kënnen an e Grupp integréieren
 • och selbstkritesch kënne sinn
 • präventiv handelen an ëmmer op d'Sécherheet vun de Kanner a Jonken oppassen
 • gutt mat aneren zesummeschaffe kënnen an iwwer kommunikativ Kompetenze verfügen
 • sech hirer Roll als Virbild bewosst sinn an sech dementspriechend behuelen
 • tolerant sinn

 

A propos

L’espace animateur regroupe les pages et documents de référence pour le travail d’animateur de loisirs.

Contact

Service National de la Jeunesse
"Espace animateur"
Annexe"Forum Geesseknäppchen"
40, boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg

Tél: +352 247 86464
Fax: +352 26203048
E-mail: inscription@snj.lu